ПРИСТУПНИЦА

САГЛАСНОСТ
Потписивањем приступнице прихватам обавезе из Статута покрета Рођени за Пирот и изјављујем да не постоје законске сметње за моје чланство у Покрету. Својим потписом добровољно прихватам начин и сврху обраде података у складу са чланом 10. ЗЗПЛ.